Hizmet ve Şartları

Atölye Semih Satış Ortağı Programı Hizmet Şartları

Anlaşma

Atölye Semih Satış Ortağı Programına (“Program”) Ortak olmak için kaydolarak, aşağıdaki hüküm ve koşullara (“Hizmet Şartları”) bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Atölye Semih, zaman zaman önceden haber vermeksizin Hizmet Koşullarını güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni araçların ve kaynakların yayınlanması da dahil olmak üzere, mevcut Programı genişleten veya geliştiren tüm yeni özellikler, Hizmet Koşullarına tabi olacaktır. Bu tür değişikliklerden sonra Programı kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin ihlali, Hesabınızın feshedilmesine ve ihlal sırasında kazanılan tüm ödenmemiş ortaklık komisyon ödemelerinin kaybedilmesine neden olacaktır. Ortaklık Programını, riski size ait olmak üzere kullanmayı kabul edersiniz.

Agreement

By signing up to be an Affiliate in the Atölye Semih Affiliate Program (“Program”) you are agreeing to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”).

Atölye Semih reserves the right to update and change the Terms of Service from time to time without notice. Any new features that augment or enhance the current Program, including the release of new tools and resources, shall be subject to the Terms of Service. Continued use of the Program after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Violation of any of the terms below will result in the termination of your Account and for forfeiture of any outstanding affiliate commission payments earned during the violation. You agree to use the Affiliate Program at your own risk.

Hesap Şartları

Bu Programın bir parçası olmak için 18 yaşında veya daha büyük olmalısınız.
Ortak olmak için Türkiye’ de yaşamanız gerekir.
Sen insan olmalısın. “Botlar” veya diğer otomatik yöntemlerle kaydedilen hesaplara izin verilmez.
Kayıt işlemini tamamlamak için yasal tam adınızı, geçerli bir e-posta adresinizi ve istenen diğer bilgileri sağlamalısınız.
Girişiniz yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir – birden fazla kişi tarafından paylaşılan tek bir girişe izin verilmez.
Hesabınızın ve şifrenizin güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Atölye Semih, bu güvenlik yükümlülüğüne uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz ve olmayacaktır.
Hesabınız altında yayınlanan tüm İçeriklerden ve gerçekleşen faaliyetlerden siz sorumlusunuz.
Bir kişi veya tüzel kişi birden fazla hesaba sahip olamaz.
Ortaklık Programını herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için kullanamazsınız. Hizmetin kullanımında, yargı alanınızdaki herhangi bir yasayı (telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmemelisiniz.
Ortaklık Programını kendi Atölye Semih ürün hesaplarınızdan para kazanmak için kullanamazsınız.

Account Terms

  • You must be 18 years or older to be part of this Program.
  • You must live in the TURKEY to be an Affiliate.
  • You must be a human. Accounts registered by “bots” or other automated methods are not permitted.
  • You must provide your legal full name, a valid email address, and any other information requested in order to complete the signup process.
  • Your login may only be used by one person – a single login shared by multiple people is not permitted.
  • You are responsible for maintaining the security of your account and password. Atölye Semih cannot and will not be liable for any loss or damage from your failure to comply with this security obligation.
  • You are responsible for all Content posted and activity that occurs under your account.
  • One person or legal entity may not maintain more than one account.
  • You may not use the Affiliate Program for any illegal or unauthorized purpose. You must not, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
  • You may not use the Affiliate Program to earn money on your own Atölye Semih product accounts.

Sitenizdeki, e-postalarınızdaki veya diğer iletişimlerdeki bağlantılar / grafikler

Ortaklık Programına kaydolduktan sonra, size benzersiz bir Ortaklık Kodu verilecektir. Bağlı Kuruluş Kodunuzla birlikte sağladığımız bağlantıları, başlıkları veya diğer grafikleri sitenize, e-postalarınıza veya diğer iletişimlere yerleştirmenize izin verilir. Atölye Semih’e bağlanırken kullanabileceğiniz kılavuzlar, bağlantı stilleri ve grafik çizimler sunacağız. Sanat eserinin tasarımını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebiliriz, ancak resimlerin boyutlarını uygun bir bildirimde bulunmadan değiştirmeyeceğiz.

Doğru takip, raporlama ve yönlendirme ücreti tahakkukunu sağlamak için, siteniz ile Atölye Semih arasındaki tüm bağlantılarda kullanılmak üzere size özel bağlantı formatları sağlayacağız. Siteniz ile Atölye Semih arasındaki bağlantıların her birinin bu tür özel bağlantı formatlarını doğru şekilde kullandığından emin olmalısınız. İşbu Sözleşme uyarınca sitenize yerleştirilen Atölye Semih’e verilen linkler, bu tür özel link formatlarını uygun şekilde kullanan “Özel Linkler” olarak adlandırılır. Sadece bir Atölye Semih ürünü üzerinde doğrudan Özel Linkler üzerinden gerçekleşen satışlar için yönlendirme ücreti alacaksınız; Sizin tarafınızdan veya Özel Bağlantıları kullanmaktan bahsettiğiniz birisinin başarısızlığından veya Ortak Kodunuzu yanlış yazmanızdan, bu tür bir başarısızlığın size ödenecek tutarlarda herhangi bir düşüşe neden olabileceği durumlar dahil olmak üzere, size karşı sorumlu olmayacağız. bu Sözleşme uyarınca.

Satış ortağı bağlantıları, tanıtılan ürünün sayfasına işaret etmelidir.

Links/graphics on your site, in your emails, or other communications

Once you have signed up for the Affiliate Program, you will be assigned a unique Affiliate Code. You are permitted to place links, banners, or other graphics we provide with your Affiliate Code on your site, in your emails, or in other communications. We will provide you with guidelines, link styles, and graphical artwork to use in linking to Atölye Semih. We may change the design of the artwork at any time without notice, but we won’t change the dimensions of the images without proper notice.

To permit accurate tracking, reporting, and referral fee accrual, we will provide you with special link formats to be used in all links between your site and the Atölye Semih. You must ensure that each of the links between your site and the Atölye Semih properly utilizes such special link formats. Links to the Atölye Semih placed on your site pursuant to this Agreement and which properly utilize such special link formats are referred to as “Special Links.” You will earn referral fees only with respect to sales on a Atölye Semih product occurring directly through Special Links; we will not be liable to you with respect to any failure by you or someone you refer to use Special Links or incorrectly type your Affiliate Code, including to the extent that such failure may result in any reduction of amounts that would otherwise be paid to you pursuant to this Agreement.

Affiliate links should point to the page of the product being promoted.

Yönlendirme ücretleri / komisyonları ve ödeme

Bir ürün satışının bir tavsiye ücreti almaya uygun olması için, müşterinin sitenizden, e-postanızdan veya diğer iletişimlerden ( Facebook, İnstagram, Forum, Facebook Grup vs. ) https://atolyesemih.com adresindeki bir Özel Bağlantıya tıklaması ve bu oturum sırasında bir ürün siparişini tamamlaması gerekir.

Yalnızca sistemlerimiz tarafından otomatik olarak izlenen ve raporlanan bağlantılar üzerinden komisyon ödeyeceğiz. Birisi satın aldığını söylerse veya birisi sistemimiz tarafından takip edilmediyse bir tavsiye kodu girdiğini söylerse komisyon ödemeyeceğiz. Yalnızca sistemlerimiz tarafından otomatik olarak izlenen, uygun şekilde biçimlendirilmiş özel bağlantılar aracılığıyla oluşturulan iş için komisyon ödeyebiliriz.

Sahte, yasa dışı veya aşırı agresif, şüpheli satış veya pazarlama yöntemleriyle kazanılan komisyonları diskalifiye etme hakkını saklı tutarız.

Komisyonlar, yalnızca Ortaklık geliri olarak 250 Türk Lirasından fazla kazandığınızda başlar. Bağlı kuruluş hesabınız 250 Türk Lirası eşiğini hiçbir zaman geçmezse, komisyonlarınız gerçekleşmeyecektir, aşana kadar bekletilecektir. Yalnızca 250 Türk Lirası eşiğini geçen hesaplara alacağı ürün yada yaptıracağı uygulamada kazanmış olduğu komisyon tutarından tamamı yada istediği tutarda indirim yapmaktan sorumluyuz. Kazanılan komisyon tutarları kesinlikle nakden ödenmeyecek olup alınacak üründe kullanılacaktır.

Referral fees/commissions and payment

For a Product sale to be eligible to earn a referral fee, the customer must click-through a Special Link from your site, email, or other communications to https://atolyesemih.com and complete an order for a product during that session.

We will only pay commissions on links that are automatically tracked and reported by our systems. We will not pay commissions if someone says they purchased or someone says they entered a referral code if it was not tracked by our system. We can only pay commissions on business generated through properly formatted special links that were automatically tracked by our systems.

We reserve the right to disqualify commissions earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods.

Commissions only start when you earn more than 250 Turkish Liras as Affiliate income. If your affiliate account never exceeds the 250 Turkish Lira threshold, your commissions will not be incurred, it will be held until you exceed it. We are only responsible for discounting all or any amount of commission from the amount of commission earned on the product or the application to be made to accounts exceeding the threshold of 250 Turkish Lira. The commission earned will not be paid in cash and will be used in the product to be purchased.

Kendinizi Atölye Semih İştiraki olarak tanıtmak için

Bu Sözleşmeye veya Programa katılımınıza ilişkin herhangi bir basın bülteni yayınlayamazsınız; bu tür bir eylem, Programdan çıkarılmanıza neden olabilir. Ayrıca, bizimle olan ilişkinizi hiçbir şekilde yanlış beyan edemez veya güzelleştiremezsiniz, ürünlerimizi geliştirdiğinizi söyleyemezsiniz, Atölye Semih’in bir parçası olduğunuzu söyleyemez veya aramızdaki herhangi bir ilişkiyi veya bağlılığı ifade edemez veya ima edemezsiniz. kişi veya kuruluş. Bu Sözleşmede açıkça izin verilmediği sürece (herhangi bir hayır kurumunu veya başka bir amacı onayladığımızı, desteklediğimizi, onayladığımızı veya katkıda bulunduğumuzu ifade etmek veya ima etmek dahil).

Bağlı kuruluş bağlantılarınız üzerinden kendi kullanımınız için ürün satın alamazsınız. Bu tür satın alımlar (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak), nakliye ücretlerinin düşülmesi ve / veya bu Sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilir.

Identifying yourself as a Atölye Semih Affiliate

You may not issue any press release with respect to this Agreement or your participation in the Program; such action may result in your termination from the Program. In addition, you may not in any manner misrepresent or embellish the relationship between us and you, say you develop our products, say you are part of Atölye Semih or express or imply any relationship or affiliation between us and you or any other person or entity except as expressly permitted by this Agreement (including by expressing or implying that we support, sponsor, endorse, or contribute money to any charity or other cause).

You may not purchase products through your affiliate links for your own use. Such purchases may result (in our sole discretion) in the withholding of referral fees and/or the termination of this Agreement.

Müşteri tanımı

Bu Program aracılığıyla ürün satın alan müşterilerimiz, bizim müşterilerimiz olarak kabul edilecektir. Buna göre, müşteri siparişleri, müşteri hizmetleri ve ürün satışları ile ilgili tüm kurallarımız, politikalarımız ve işletme prosedürlerimiz bu müşteriler için geçerli olacaktır. Politikalarımızı ve çalışma prosedürlerimizi herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Örneğin, bu Program kapsamında satılan ürünler için uygulanacak fiyatları kendi fiyatlandırma politikalarımıza göre belirleyeceğiz. Ürün fiyatları ve bulunabilirliği zaman zaman değişebilir. Fiyat değişiklikleri sitenizde listelediğiniz Ürünleri etkileyebileceğinden, sitenizde ürün fiyatlarını göstermemelisiniz. Doğru bilgileri sunmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz, ancak herhangi bir ürünün bulunabilirliğini veya fiyatını garanti edemeyiz.

Customer definition

Customers who buy products through this Program will be deemed to be our customers. Accordingly, all of our rules, policies, and operating procedures concerning customer orders, customer service, and product sales will apply to those customers. We may change our policies and operating procedures at any time. For example, we will determine the prices to be charged for products sold under this Program in accordance with our own pricing policies. Product prices and availability may vary from time to time. Because price changes may affect Products that you have listed on your site, you should not display product prices on your site. We will use commercially reasonable efforts to present accurate information, but we cannot guarantee the availability or price of any particular product.

Senin Sorumlulukların

Sitenizin geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımından ve sitenizde görünen tüm malzemelerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Örneğin, aşağıdakilerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız:

– Sitenizin ve ilgili tüm ekipmanın teknik işleyişi
– Sitenizde Özel Bağlantıların görüntülenmesini sağlamak, sizinle herhangi bir üçüncü taraf arasındaki herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmez (bunlarla sınırlı olmamak üzere, sitenizi barındıran üçüncü bir tarafın size koyduğu herhangi bir kısıtlama veya gereksinim dahil)
– Sitenizde yayınlanan materyallerin doğruluğu, gerçekliği ve uygunluğu (diğer şeylerin yanı sıra, Ürünle ilgili tüm materyaller ve Özel Bağlantılara dahil ettiğiniz veya bunlarla ilişkilendirdiğiniz tüm bilgiler dahil)
– Sitenizde yayınlanan materyallerin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (örneğin telif hakları, ticari markalar, mahremiyet veya diğer kişisel veya mülkiyet hakları dahil) ihlal etmediğinden emin olmak
– Sitenizde yayınlanan materyallerin karalayıcı veya başka bir şekilde yasa dışı olmamasını sağlamak
– Sitenizin, bir gizlilik politikası aracılığıyla veya başka bir şekilde, ziyaretçilerden toplanan verileri nasıl topladığınızı, kullandığınızı, depoladığınızı ve ifşa ettiğinizi doğru ve yeterli bir şekilde ifşa etmesini sağlamak, uygun olduğu durumlarda, üçüncü tarafların (reklamverenler dahil) içerik sunabileceği ve / veya reklamlar ve doğrudan ziyaretçilerden bilgi toplar ve ziyaretçilerin tarayıcılarına tanımlama bilgileri yerleştirebilir veya tanıyabilir.

Your responsibilities

You will be solely responsible for the development, operation, and maintenance of your site and for all materials that appear on your site. For example, you will be solely responsible for:

– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Yasalara Uyum

Programa katılımınızın bir koşulu olarak, bir Program katılımcısı olduğunuz sürece, tüm kanunlara, yönetmeliklere, kurallara, düzenlemelere, emirlere, lisanslara, izinlere, yargılara, kararlara veya herhangi bir devlet kurumunun diğer gereksinimlerine uyacağınızı kabul edersiniz. Sizin üzerinizdeki yargı yetkisi, bu yasalar vb. şimdi yürürlükte olsun veya sonra Program katılımcısı olduğunuz süre içinde yürürlüğe girer.

Compliance with Laws

As a condition to your participation in the Program, you agree that while you are a Program participant you will comply with all laws, ordinances, rules, regulations, orders, licenses, permits, judgments, decisions or other requirements of any governmental authority that has jurisdiction over you, whether those laws, etc. are now in effect or later come into effect during the time you are a Program participant.

Sözleşme ve Programın Süresi

Bu Sözleşmenin süresi, Program başvurunuzu kabul etmemizle başlayacak ve herhangi bir tarafça feshedildiğinde yada programın sonlandırma bildirisine uygun olarak sona erecektir. Siz veya biz, diğer tarafa yazılı fesih bildiriminde bulunarak bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda nedenli veya neden olmaksızın feshedebiliriz. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine, sitenizi, https://atolyesemih.com’a giden tüm bağlantıları ve tüm ticari markalarımızı, ticari takdimimizi ve logolarımızı ve diğer tüm materyalleri kullanmayı derhal durduracak ve sitenizden kaldıracaksınız. tarafımızdan veya bizim adımıza size burada veya Programla bağlantılı olarak sağlanan. Atölye Semih, Programı dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar. Programın sona ermesi üzerine Atölye Semih, 250 Türk Lirası’nın üzerinde tahakkuk eden ödenmemiş kazançları sözleşme feshini yada programın sona ermesini takip eden 6 ay boyunca hakları saklı tutacaktır.

Term of the Agreement and Program

The term of this Agreement will begin upon our acceptance of your Program application and will expire when terminated by either party or in accordance with the program termination notice. You or we may terminate this Agreement at any time with or without cause, by giving written notice of termination to the other party. Upon termination of this Agreement for any reason, you will immediately cease and remove your site, all links to https://atolyesemih.com and all our trademarks, trade dress and logos and all other materials from your site. provided by us or on our behalf to you here or in connection with the Program. Atölye Semih reserves the right to terminate the Program at any time. Upon the termination of the program, Atölye Semih will reserve the rights for unpaid earnings accrued above 250 Turkish Lira for 6 months following the termination of the contract or the termination of the program.

Sonlandırma

Atölye Semih, herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Programın veya herhangi bir Atölye Semih hizmetinin mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkına sahiptir. Hizmetin bu şekilde feshedilmesi, Hesabınızın devre dışı bırakılmasına veya silinmesine veya Hesabınıza erişiminize ve Hesabınızdaki tüm potansiyel veya ödenecek komisyonların dolandırıcılık, yasa dışı veya aşırı bir şekilde kazanılması durumunda kaybedilmesine ve iptal edilmesine neden olacaktır. agresif şüpheli satış veya pazarlama yöntemleri. Atölye Semih, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle herhangi birine hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

Termination

Atölye Semih, in its sole discretion, has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Program, or any other Atölye Semih service, for any reason at any time. Such termination of the Service will result in the deactivation or deletion of your Account or your access to your Account, and the forfeiture and relinquishment of all potential or to-be-paid commissions in your Account if they were earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods. Atölye Semih reserves the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

Tarafların İlişkisi

Siz ve biz bağımsız yüklenicileriz ve bu Sözleşmedeki hiçbir şey taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, acente, imtiyaz, satış temsilcisi veya istihdam ilişkisi yaratmayacaktır. Bizim adımıza herhangi bir teklif veya beyanda bulunma veya bunları kabul etme yetkiniz olmayacaktır. Sitenizde veya başka bir şekilde, bu Bölümdeki herhangi bir şeye makul ölçüde aykırı olabilecek herhangi bir beyanda bulunmayacaksınız.

Relationship of Parties

You and we are independent contractors, and nothing in this Agreement will create any partnership, joint venture, agency, franchise, sales representative, or employment relationship between the parties. You will have no authority to make or accept any offers or representations on our behalf. You will not make any statement, whether on your site or otherwise, that reasonably would contradict anything in this Section.

Yükümlülük Sınırlamaları

Bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile, bu Sözleşme veya Program ile bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (veya herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından) sorumlu olmayacağız. Ayrıca, bu Sözleşme ve Program ile ilgili olarak ortaya çıkan toplam sorumluluğumuz, bu Sözleşme kapsamında sizin kazandığınız ödenen veya ödenmesi gereken toplam yönlendirme komisyon ücretini aşmayacaktır.

Limitations of Liability

Even if we have been advised of the possibility of such damages, we will not be liable for any indirect, special or consequential damages (or any loss of income, profits or data) arising in connection with this Agreement or the Program. In addition, our total liability arising in connection with this Agreement and the Program will not exceed the total referral commission fee paid or payable by you under this Agreement.

Atölye Semih’in Hizmet Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat teşkil etmez. Hizmet Koşulları, sizinle Atölye Semih arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Hizmet kullanımınızı yönetir, sizinle Atölye Semih arasında daha önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer (Hizmet Koşullarının önceki sürümleri dahil ancak bunlarla sınırlı değildir).

The failure of Atölye Semih to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. The Terms of Service constitutes the entire agreement between you and Atölye Semih and govern your use of the Service, superceding any prior agreements between you and Atölye Semih (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).